Choď na obsah Choď na menu
 


2. zastavenie JEŽIŠ SA MODLÍ V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE

31. 1. 2011

2. ZASTAVENIE JEŽIŠ SA MODLÍ V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE

Obrázok        O čosi vyššie, nad prvou kaplnkou, ešte vždy na úpätí kopca, prichádzame k zastaveniu s číslom II. Je to kaplnka, ktorú postavili ako vôbec prvú stavbu súboru Kalvárie v Prešove. Vznikla v roku 1721 s finančnou pomocou baróna Samuela Dessewffyho.

         Kaplnka má obdĺžnikový tvar. V strede fasády je veľký otvor. Lemuje ho portál podkovitého tvaru s bočnými pilastrami a klenákom vo vrchole. Dominujúcim prvkom fasády je okrem štítu úsek kladia so štukovým ornamentom dynamických rokokových motívov. Kladie dosadá na postranné pilastre s vegetabilnými hlavicami. V trojuholníkovom štíte nás upúta oválna kartuša, určená pre umiestnenie erbu donátora. Na tejto kaplnke sa erb zachoval už len vo fragmentálnej podobe, zato rám kartuše s rastlinným dekórom, ornamentom tvaru mušle a rozvalinami v podobe palmových listov, je dobre čitateľný. Samotný štít lemuje po obvode hladká pasparta s trojlístkami. Štukový portál má hranolové pätky a rímsovú hlavicu. V hladkých plochách drieku je vyrytý dekoratívny prvok, tzv. zrkadlo, ktoré má podobu obdĺžnikov s vykrojenými rohmi. Portál uzatvára rokoková mreža kosoštvorcového tvaru s rozetkami. V hornej časti bezpečnosť interiéru chráni jednoduchý typ mreže kruhového prierezu.

      Dve bočné fasády kaplnky sú lizénovými rámami rozčlenené na dve polia. V ich tmavočervených plochách sú dve biele zrkadlá s karnisovým ukončením. Aj zadná fasáda korešponduje s celkovým riešením exteriérového plášťa, avšak ozdobné zrkadlo tu má sedlový tvar.

Obrázok     Interiér: Vnútrajšok kaplnky pozostáva z dvoch častí. Väčší priestor vpredu je zaklenutý pruskou klenbou. Za ním je konchou zaklenutá čásť, ktorá je oddelená polkruhovo ukončeným otvorom. V modrom kruhovom poli klenby je zobrazený symbol Eucharistie - kalich a hostia. Ornament mušle a závitnice dopĺňa výzdobu samotného rámu. V klinoch nad kútmi a po obvode stien je bohatá rokoková rozvilina s motívmi rokaja a akantu, striedanými kruhovými terčíkmi.

 

Obrázok    Jadrom umeleckej výzdoby tejto kaplnky je drevená rezba sochárskej kompozície v jej závere. Divákovi sa v plastickom stvárnení živo predstavuje scéna Ježiš v Getsemanskej záhrade. V spodnej časti odpočívajú traja učenci. Sú to Peter a bratia Zebedejovi, Jakub st. a Ján. V hornej časti, v druhom pláne pašiovej scény, vidíme sochu kľačiaceho Ježiša, kt. sa modlí opretý o skalu. Hlavu dvíha v ústrety anjelovi, ktorý prichádza zo žiarivých oblakov oproti.

      V kaplnke sa nachádza oltár tumbového tvaru s Božím okom na antependiu.

     Architektúra a dekoratívne prvky tejto kaplnky sú s menšími obmenami zopakované na všetkých ďalších menších kaplnkách súboru kalvárie. Rozdielnosť vidíme v tvare štítov a type ozdobných zrkadiel na bočných fasádach, kde sa obmieňajú tri formy končiacich oblúkov - karnisový, hviezdicový a nohavicový. Zadné fasády majú totožný sedlový tvar ozdobného zrkadla. U štítov prevláda trojuholníková forma, štyri kaplnky ( zastavenia č. 7,8,10,11 ) sú zavŕšené barokovým zaobleným štítom s volútovým motívom. Nad štítom kaplniek vyrastá kovový pápežský kríž s ďatelinovým ukončením ramien.

       Kaplnky sú zaklenuté plackovitou klenbou typu pruskej klenby. V interiéri deviatich kaplniek ( č. 3,5,7,8,10,11,12,13,14 ) je na čelnej stene v plytkej nike situovaný hautreliéf obdĺžnikového tvaru s karnisovým ukončením. 
 

                                                  

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.