Choď na obsah Choď na menu
 


        Barokový skvost, akým je prešovská Kalvária, si zaslúži trochu osvety a preto vznikla táto stránka. Môžete sa tu oboznámiť s dejinami prešovskej Kalvárie / pripravujem /, opisom Kalvárie / postupne vzniká / a obnovou niektorých častí tohto komplexu.

 

Niektoré texty a fotografie sú použité z knihy Prešovská KALVÁRIA autorov:

PhDr. Darina Petranská

Prof. PhDr.ThDr. Peter Zubko, PhD.

PhDr. Jozef Dronzek, PhD.

Ing. Eva Semanová

 

                                  OBNOVA KALVÁRIE V XX. a XXI. STOROČÍ

V r. 1904 boli reštaurované maľby v kaplnke Svätých schodov.

V r. 1935 boli obnovené reliéfy v kaplnkách a drevené sochy prešovským akademickým maliarom Mikulášom Jordánom a Aloisom Nevickým.

V r. 1982 - 1983 sa uskutočnila generálna obnova celého komplexu za farára Jozefa Šestáka.

Eternit zo striech bol vymenený za plech, boli obnovené vnútorné a vonkajšie maľby kaplniek.

V r. 1995 - 2002 fráter Jozef Oswald SJ konzervoval Sväté schody a drevené reliéfy kaplniek, obnovil nástenné maľby v prvých dvoch kaplnkách. V prvej kaplnke dve maľby zreštauroval Pavol Milkovič.

V r. 2000 - za farára Mateja Babčáka - boli obnovené schátrané kaplnky č. 13 a 14, poškodený pozinkovaný plech na Kostole Svätého kríža bol vymenený za medený a bol obnovený exteriérový plášť kostola do pôvodnej farebnosti.

Po príchode farára Juraja Rendeša boli vykonané ďalšie obnovy.

V r. 2005 - 2006 boli obnovené maľby na kaplnke č.10.

V r. 2007 - 2008 bol obnovený interiér kaplnky č. 11.

V r. 2007 - 2008 bola obnovená exteriérová štuková výzdoba kaplnky č. 12 Mgr. Petrom Čentíkom. 

V r 2008 - 2009 boli obnovené interiérové maľby kaplnky č.12 Mgr. art. Kamilom Juraškom. Na kaplnku Svätých schodov bol osadený nový pozinkovaný plech a obnovená maľba fasády.

V r. 2008 - 2009  bola zreštaurovaná štuková výzdoba na kaplnke č. 4 Mgr. Petrom Čentíkom.

V r 2009 bolo realizované osvetlenie Kalvárie a obnova secesného zábradlia z r. 1904.

V r. 2009 bol menovaný za farára v Prešove Jozef Dronzek, za ktorého sa začalo pracovať na reštaurovaní fasády kaplnky č. 7.

V r. 2010 bola staticky zabezpečená kaplnka č.8. / Statický projekt vypracoval Ing.Vladimír Durbák a statickú realizáciu previedla firma Ing. Viliama Čecha.

V r. 2010 prebiehalo reštaurovanie štukovej výzdoby kaplnky č.7, dokončená bola v septembri 2011. Mgr. Peter a Jana Čentíkovci.

V r. 2012 na základe získania peňazí z projektu, bol vyhotovený reštaurátorský  výskum a spracovaný návrh na reštaurovanie Kaplnky Sväté schody. Súčasťou bude aj sanačný program. Práce previedla reštaurátorská firma Terram, s.r.o. / Mário Flaugnátti /.